Beantwoording artikel 35 vragen Afvalbeleid: bronscheiding en nascheiding

De heer Versteeg van Groep Versteeg heeft schriftelijke vragen gesteld over afvalbeleid: bronscheiding en nascheiding. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.Beantwoording artikel 35 vragen over Diftar

De heer Brouwer van DPE en de heer Elferink van PVV hebben schriftelijke vragen gesteld over bijplaatsingen in relatie tot diftar. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.


Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2019

Raadsvoorstel