Gebiedsontwikkeling Luchthaven terreinen

Op 10 oktober 2016 heeft de huidige gemeenteraad gesproken over de “Gebiedsgerichte uitwerking Structuurvisie luchthaven 2009” daar heeft de #raad053 meerdere vragen gesteld over de samenhang van de diverse producten en besluiten en de verschillende verantwoordelijkheden van portefeuilles. Daarbij is ook de vraag gesteld waar u nu precies over besluit als u de structuurvisie vaststelt en welke ruimte u nog heeft om te sturen bij de vaststelling van de bestemmingsplannen.

de volgende documenten zijn van belang
de strip omgevingsvergunning
procedure van Eck
Gebied van Eck

zienswijze van Eck
nota Stil
omgevingsvergunning

GS en Raad053

Het betreft een buitengewone gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten van Overijssel en de Raad van de gemeente Enschede in de vorm van een bijzondere commissievergadering: een opiniërende vergadering ter voorbereiding op het afsluitende debat op 8 december in de Raad en 10 december in PS.

Raadsvoorstel advies Commissie van Wijzen Technology Base Twente

Raadsvoorstel overnemen advies CvW 8 dec 2014 (2)
D3 – Brief aan Raad
D3 bijlage – Brief GS def