Onze ambities voor Enschede

De inwoners van Enschede zijn betrokken bij hun stad, wijk en buurt. De saamhorigheid is vooral in de oudere wijken aanwezig.  Sommige buurten kenmerken zich door vele wisselingen van de bewoners.
Alleen zijn er enkele zaken waar de inwoners zich aan storen en dat is de communicatie van de gemeente Enschede en de gemeenteraad.

Als Liberaal053 willen wij graag de stem van de inwoners zijn, dit realiseren wij door vooral te luisteren en de informatie in heldere taal uit te leggen.

Begrijpelijk en met geduld zodat iedereen zich een mening kan vormen over de ontwikkelingen, tijdig en in overleg.

 

 

Communicatie is vooral luisteren

De inwoners van Enschede hebben het gevoel dat hun mening er niet meer toe doet. Je ziet de belangstelling afnemen en de opkomst bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2014 had een lage opkomst van 43 %

Als je goed luistert naar de verhalen dan is iedereen bereid om iets voor de stad en zijn buurt te doen. Alleen door vroegtijdig de inwoners betrekken. Wat zijn de plannen en hoe kunnen we die samen realiseren.

 
Het beste is om buiten de “kaders’ te denken, met een mooi woord #omdenken Kijken naar wat kan i.p.v. kijken naar wat niet kan.

voorbeeld:
de behoefte van de inwoners is het wekelijks in gesprek gaan met de wijkagent, ambtenaar, wijkorgaan, woningbouwvereniging, welzijnswerker.
Koppel daarbij de wijkbudgetten aan de ambtenaar en de oplossing is daar!

 

 

Duurzaamheid, milieu en het warmtenet

In Enschede zijn er huishoudens die “verplicht” zijn aangesloten op het warmtenet. In het verleden is hier al veel over gesproken en is ook regelmatig de onvrede van bewoners onder de aandacht van de #raad053 gebracht.

De verplichting is ten onrechte want elke deelnemer kan zijn overeenkomst opzeggen, welke stappen hiervoor moeten worden genomen, daarvoor verwijzen wij naar de heer Lentink (2swkbr@gmail.com).

Helaas komt in de hele discussie over duurzaamheid en belasting van het milieu, dit onderwerp nimmer ter tafel. Terwijl de resultaten en de voordelen ook bekend zijn.

Waarom brengt de gemeente Enschede deze resultaten niet onder de aandacht van de gebruikers? En waarom is er geen aandacht voor de positieve resultaten?

Gelukkig is er individueel een zaak aangekaart, bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierbij de uitspraak.