Tussenstand afvalbeleid (2014)

Als sinds de gesprekken plaatsvinden om de inwoners van Enschede bewust te maken van afvalscheiding, speelt op de achtergrond de ‘verborgen’ agenda m.b.t. onrendabele gemeentegrond. Een kavel is gelegen aan de Ossenboer. Hier kan men nog steeds geen bedrijf vinden die dit stuk zou willen kopen.

Ossenboer
Lees “Tussenstand afvalbeleid (2014)” verder

de STIP aan de horizon, afvalloos Twente 2030

Bij de vorming van de het college bestaand uit (D66, BurgerBelangen, CDA, VVD en CU) heeft men afgesproken dat er in 2030 een afvalloos Twente zou zijn. afvalloos Twente 2030

Hiervoor zijn wel enkele zaken noodzakelijk.
1. de raadsleden dienen zich goed te laten informeren;
2. de afspraken uit het verleden (2013) dienen te worden nagekomen;
– 60% afvalscheiding in 2020
– service optimaliseren tegen gelijkblijvende kosten
– minder afval in de openbare ruimte
3. evalueren afspraken.