Afval is emotie, feiten en financiën.

In de afgelopen jaren heeft de afvalberg regelmatig de agenda gedomineerd. De raadsleden worden hier mee geconfronteerd, niet altijd wetende wat de ‘verborgen’ agenda is. Zo is door kritische vragen van EnschedeAnders.nl duidelijkheid gegeven over de “sponsoring” van de gemeente Enschede aan Twente Milieu.

Ook heeft afval een duidelijke verbintenis met de Agenda van Twente, betaald uit dividend van de afvalverwerker Twence.

Mijn advies zou zijn, raadsleden laat je goed informeren!

Lees “Afval is emotie, feiten en financiën.” verder

Afspraak = afspraak

“Geen lastenverzwaring
We laten de lasten voor de inwoners van Enschede niet
verder stijgen dan een reguliere inflatiecorrectie en we
handhaven een kwijtscheldingsbeleid. Dit geldt zowel
voor de OZB als de riool- en afvalstoffenheffing
Lastenverzwaringen die het gevolg zijn van uitwerkingen
van het principe “de vervuiler betaalt” en het vigerende
gemeentelijk rioleringsplan vallen hierbuiten.”

Tussenstand afvalbeleid (2014)

Als sinds de gesprekken plaatsvinden om de inwoners van Enschede bewust te maken van afvalscheiding, speelt op de achtergrond de ‘verborgen’ agenda m.b.t. onrendabele gemeentegrond. Een kavel is gelegen aan de Ossenboer. Hier kan men nog steeds geen bedrijf vinden die dit stuk zou willen kopen.

Ossenboer
Lees “Tussenstand afvalbeleid (2014)” verder