Armoede en hulp?

Ik teken voor 80%!

Leuke ervaring, waar we een aantal zaken naar voren hebben gebracht. Daarna kwamen nog wat mensen vragen stellen. Hoe ik over het armoede beleid denk.

En daar heb ik eerlijk op geantwoord. Kinderen zijn niet zomaar kwetsbaar, deze worden kwetsbaar door een situatie. En hebben ten alle tijden recht op bescherming. Ze mogen niet lijden onder de druk van volwassen zaken. Schoolreisjes, sporten, en meedoen aan sociale en culturele ontwikkelingen is een verrijking voor ieder kind.

Maar, daar staat wel tegenover dat we de kern moeten aanpakken, en op moeten houden met doekjes wikkelen om de wond.

Lees “Armoede en hulp?” verder

“Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?”

“Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?”

Het gaat om de inwoners, maar blijkbaar vooral tijdens de verkiezingperiode. We kunnen er een pracht lied voor zingen, een goed gedicht over schrijven, of een vlog over maken, maar dat doen we niet.

We vinden het een serieuze kwestie, en willen deze ook serieus benaderen. Om dat te kunnen doen is de bovenstaande vraag één hele belangrijke vraag.

Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?

Word er geluisterd naar de inwoners, en worden ze betrokken bij zaken? Is er voldoende informatie beschikbaar, en hoe word deze beschikbaar gesteld? Is er duidelijkheid, en openheid, of zijn de inwoners niet meer aan zet?

Geef inwoners hun positie terug. We willen serieus aan het werk, op basis van echt mensenwerk, en niet alleen nu, maar voor de gehele periode. Uiteindelijk zou de zin veranderen. Voor ons in ieder geval;

Gemeente Enschede staat in dienst van de Enschedeër!

We hoeven het systeem niet te breken, of te veranderen, we moeten wel zorgen dat het systeem werkt, zoals het altijd moest werken, voor de inwoner en met de inwoner.

Jessica Swevels, kandidaat lijst 14 no 2

Liberaal053 #1 Peter van der Vloet

Liberaal053 #1

Graag wil ik mij kort voorstellen

Ik ben 55 jaar en werkzaam als ambulance-chauffeur in Enschede, samenwonend en drie kinderen, die allemaal al zelfstandig wonen.

Politiek is een hobby voor mij. Via de sociale media kan ik mijn mening geven en de opinie beïnvloeden.

Aangezien alles met geld en communicatie heeft te maken, heeft dit meer dan mijn interesse.

Verder zie ik veel zaken niet goed gaan in de politiek en met de gemeente Enschede. Vandaar dat ik een politieke partij ben begonnen. Dit is namelijk een mogelijkheid om directe invloed te hebben op de ontwikkelingen van en in Enschede, met de inwoners van Enschede.

Peter van der Vloet

Liberaal053 #2 Jessica Swevels

Liberaal053 #2

Politiek beweegt voor iedereen. En ieder heeft recht op zijn/haar inspraak en mogen/kunnen bijdragen voor hun wijk, dorp, stad.

Ik zet mij al een langere tijd in voor mensen in en uit Enschede. Ik heb gewerkt in de zorg en welzijn, maar heb ook mijn ervaring, en die van anderen, met bureaucratie.
Door wetten en regels die de weg lang en ingewikkeld maakte. Communicatie die ontbreekt, met juiste en volledige informatie.

Inwoners zijn nog altijd een factor die aan kan en moet kunnen sturen. Inwoner centraal.

Ervaring maakt ons deskundig. Kritisch, verbetering, of juist voortzetten van plannen en uitvoering.

De stad waar we wonen, is de stad die wij samen in beweging brengen. Waar we luisteren naar behoefte, vragen, en kortere lijnen naar de juiste antwoorden kunnen leggen. Maar ook een stad die groeit, ontwikkeld, en kansen pakt als ze geboden worden!

Ontwikkelen, aanpak, en samenwerking met inwoners en buiten de stad ook een slag kunnen slaan. Samen zijn wij Enschede, van jong en oud, van student tot werkgever.

Jessica Swevels