Bezwaarschrift afvalstoffenheffing

Enschede, 4 februari 2017

 

Betreft: bezwaar aanslag afvalstoffenheffing
Belastingjaar: 2017
Aanslag biljet no: …………..

 

GBT
Afd. Bezwaar
Postbus 845
7550 AV Hengelo (ov.)

idem per DigiD en per mail
publiekszaken@enschede.nl

 

Op 3 febr 2017 ontving ik uw digitale aanslag afvalstoffenheffing van de Gemeente Enschede met aanslagnummer ……………

Ik maak hierbij schriftelijk bezwaar, binnen de door u gestelde termijn en verwacht een bevestiging van ontvangst van uw zijde.

Mijn bezwaar richt zich specifiek op de afvalstoffenheffing! En dan met name op het variabel tarief. Met verbazing heb ik kennis genomen van uw veronderstelling dat ik u heb gemachtigd om in 10 gelijke termijnen deze aanslag te innen. U heeft enkel recht om het vastrecht ter grootte van 199,92 euro te incasseren vanwege het feit dat ik een meerpersoons  huishouden heb.

De aanslag betreffende de te verwachten aantal ledigingen (variabel tarief) van mijn grijze container, zijnde restafval, hiermee ga ik niet akkoord. Hierna zal ik toelichten waarom ik bezwaar maak.

Het is aan mij om te bepalen hoe vaak ik mijn container aanbied voor lediging. Dat u mij op voorhand laat betalen voor 14 ledigingen is onacceptabel! Ik ben geen bank van lening voor de gemeente Enschede en machtig u dan ook niet om dit bedrag in te houden. Ik verwacht van u een nieuwe aanslag die in lijn is met de afspraken die met de gemeenteraad van  Enschede zijn gemaakt. Dat betekent dat er enkel voor het jaar 2017 een bedrag van vastrecht kan worden aangeslagen. Achteraf, met de aanslag van 2018, kunt u beoordelen hoe vaak ik een container, restafval heb aangeboden.

 

Hoogachtend,

Peter van der Vloet