Coalitieakkoord 2018 – 2022 en verkiezingsprogramma’s

Coalitieakkoord 2018-2022 BBE D66 VVD PVDA CU


Verkiezingsprogramma-Burgerbelangen-Enschede-2018-2022

D66-Enschede-verkiezingsprogramma-GR18-samenvatting

vvd_verkiezingsprogramma_2018_

Verkiezingsprogramma-PvdA-2018-2022

20180129_Verkiezingsprogramma ChristenUnie Enschede

Definitief verkiezingsprogramma GL Enschede 2018-2022

verkiezingsprogramma_sp_enschede_2018

Verkiezingsprogramma-EnschedeAnders-2018-2022

Verkiezingsprogramma_DENK_2017-2021

CDA_Verkiezingsprogramma Enschede 2018-2022

Conceptverkiezingsprogrammma_PVV

DPE Verkiezingsprogramma. 2018-2022

Lees “Coalitieakkoord 2018 – 2022 en verkiezingsprogramma’s” verder

Experimenteeragenda

De gemeenteraad heeft in de periode 2014 – 2018 gekeken naar de mogelijkheden om de inwoners meer te betrekken bij het beleid van de stad. Hiervoor is een raadswerkgroep in het leven geroepen met de titel Bestuur & Stad.

In 2018 werken we aan de volgende prioriteiten:

1. De stadsdeelagenda’s worden in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en in- en externe partners voor de nieuwe coalitieperiode geactualiseerd.

2. Samen met inwoners, wijkraden en raad vervolgen we het proces en de zoektocht naar bewonersvertegenwoordiging en zeggenschap die aansluit bij de behoefte van deze tijd. De ervaringen nemen we mee in de doorontwikkeling van dit proces. Hierbij beoordelen we ook of en hoe het instrument wijkaandeel hierin een rol kan spelen.

3. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie wijkbudgetten eind 2017 wordt in 2018 de werkwijze van de wijkbudgetten aangepast.

4. Onder regie van stadsdeelmanagement worden jaarafspraken gemaakt voor de uitvoering van het Nieuw Enschedees Welzijn in de stadsdelen en de monitoring daarvan.

5. We ondersteunen de politieke wens om samen met de partners, corporaties en politie, buurtbemiddeling stadsbreed in te voeren. We denken daarom actief mee bij het vinden van inhoudelijke en financiële middelen om de dienstverlening van buurtbemiddeling te continueren en verder uit te rollen.

 

Lees “Experimenteeragenda” verder