(on)zelfstandig wonen

Experimenteeragenda

De gemeenteraad heeft in de periode 2014 – 2018 gekeken naar de mogelijkheden om de inwoners meer te betrekken bij het beleid van de stad. Hiervoor is een raadswerkgroep in het leven geroepen met de titel Bestuur & Stad.

In 2018 werken we aan de volgende prioriteiten:

1. De stadsdeelagenda’s worden in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en in- en externe partners voor de nieuwe coalitieperiode geactualiseerd.

2. Samen met inwoners, wijkraden en raad vervolgen we het proces en de zoektocht naar bewonersvertegenwoordiging en zeggenschap die aansluit bij de behoefte van deze tijd. De ervaringen nemen we mee in de doorontwikkeling van dit proces. Hierbij beoordelen we ook of en hoe het instrument wijkaandeel hierin een rol kan spelen.

3. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie wijkbudgetten eind 2017 wordt in 2018 de werkwijze van de wijkbudgetten aangepast.

4. Onder regie van stadsdeelmanagement worden jaarafspraken gemaakt voor de uitvoering van het Nieuw Enschedees Welzijn in de stadsdelen en de monitoring daarvan.

5. We ondersteunen de politieke wens om samen met de partners, corporaties en politie, buurtbemiddeling stadsbreed in te voeren. We denken daarom actief mee bij het vinden van inhoudelijke en financiële middelen om de dienstverlening van buurtbemiddeling te continueren en verder uit te rollen.

 

Lees “Experimenteeragenda” verder

Onze ambities voor Enschede

De inwoners van Enschede zijn betrokken bij hun stad, wijk en buurt. De saamhorigheid is vooral in de oudere wijken aanwezig.  Sommige buurten kenmerken zich door vele wisselingen van de bewoners.
Alleen zijn er enkele zaken waar de inwoners zich aan storen en dat is de communicatie van de gemeente Enschede en de gemeenteraad.

Als Liberaal053 willen wij graag de stem van de inwoners zijn, dit realiseren wij door vooral te luisteren en de informatie in heldere taal uit te leggen.

Begrijpelijk en met geduld zodat iedereen zich een mening kan vormen over de ontwikkelingen, tijdig en in overleg.