Veiligheid

 

 

Door te luisteren naar de inwoners van de stad kunnen we veel zaken direct aanpakken. Maar de inwoner moet wel weten waar deze terecht kan. Het gesprek met de inwoners wordt te weinig gevoerd.

Dit kunnen we ondervangen door elkaar weer te kennen en het gezicht erbij te zien, want niet alles kan digitaal. Daarom pleit Liberaal053 voor een wekelijks spreekuur van de wijkagent op een vaste dag en een vaste tijd. De plaats kan in overleg met de wijk gekozen worden, dat zal in sommige wijken de sportkantine zijn of het wijkgebouw of de huiskamer van de buurt. Maar misschien wel gewoon met een tafel op straat bij de markt?

Mogelijkheden volop, alleen men moet het wel willen, dit geldt voor alle deelnemende organisaties en instanties. Vandaar dat wij van Liberaal053 hieraan gekoppeld willen hebben een gemeenteambtenaar die aanspreekbaar is, maar ook de vraagbaak en de verwijzer voor de inwoner. Die beheerder is van de wijkbudgetten en daarover verantwoording aflegt!