Gemeenschappelijke Regelingen

Jaarstukken 2019 en ontwerpbegrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen

Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan Regio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan de uitvoering van publieke taken.

Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. Wat gaan ze volgend jaar doen en draagt dat bij aan wat belangrijk is voor Enschede? Hoeveel gaat dat kosten? Welke (financiële) risico’s lopen ze? De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken allemaal tijdig aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een integrale raadsbrief waarbij kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten worden aangestipt per regeling zodat de Raad, met advies van de rekeningencommissie, zich daarover een oordeel kan vellen. Dit tezamen met een reactie van het college op de Quick scan die op 19 mei volgt.


Zwemmen in Enschede

Al enkele jaren is er fors (financieel ) ingezet op de mogelijkheid om te kunnen zwemmen in Enschede. Het Slagman is zo’n zwembad waar in 2012 voor 2,5 mln. euro in is geïnvesteerd voor renovatie.

Zwemmen voor de jeugd, de senioren en alle inwoners is natuurlijk, ontspanning, om te ontmoeten en vooral het bewegen is super belangrijk.

Zwemt Enschede in het geld?

De Brug is een zwemgelegenheid in Glanerbrug waar veel gebruik van wordt gemaakt. Alleen is er één probleem, de opdracht die de #raad053 heeft gegeven in 2013 . De nieuwe gemeenteraad kan het tij nog keren! Maar dan moeten er wel andere partijen in het bestuur komen dan de huidige coalitie van D66-CDA-VVD-BurgerBelangen en CU.


 

Conclusie:
Het zijn de inwoners die het tij kunnen keren door op 21 maart te kiezen voor een andere gemeenteraad!