Experimenteeragenda

De gemeenteraad heeft in de periode 2014 – 2018 gekeken naar de mogelijkheden om de inwoners meer te betrekken bij het beleid van de stad. Hiervoor is een raadswerkgroep in het leven geroepen met de titel Bestuur & Stad.

In 2018 werken we aan de volgende prioriteiten:

1. De stadsdeelagenda’s worden in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en in- en externe partners voor de nieuwe coalitieperiode geactualiseerd.

2. Samen met inwoners, wijkraden en raad vervolgen we het proces en de zoektocht naar bewonersvertegenwoordiging en zeggenschap die aansluit bij de behoefte van deze tijd. De ervaringen nemen we mee in de doorontwikkeling van dit proces. Hierbij beoordelen we ook of en hoe het instrument wijkaandeel hierin een rol kan spelen.

3. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie wijkbudgetten eind 2017 wordt in 2018 de werkwijze van de wijkbudgetten aangepast.

4. Onder regie van stadsdeelmanagement worden jaarafspraken gemaakt voor de uitvoering van het Nieuw Enschedees Welzijn in de stadsdelen en de monitoring daarvan.

5. We ondersteunen de politieke wens om samen met de partners, corporaties en politie, buurtbemiddeling stadsbreed in te voeren. We denken daarom actief mee bij het vinden van inhoudelijke en financiële middelen om de dienstverlening van buurtbemiddeling te continueren en verder uit te rollen.

 

Lees “Experimenteeragenda” verder

Armoede en hulp?

Ik teken voor 80%!

Leuke ervaring, waar we een aantal zaken naar voren hebben gebracht. Daarna kwamen nog wat mensen vragen stellen. Hoe ik over het armoede beleid denk.

En daar heb ik eerlijk op geantwoord. Kinderen zijn niet zomaar kwetsbaar, deze worden kwetsbaar door een situatie. En hebben ten alle tijden recht op bescherming. Ze mogen niet lijden onder de druk van volwassen zaken. Schoolreisjes, sporten, en meedoen aan sociale en culturele ontwikkelingen is een verrijking voor ieder kind.

Maar, daar staat wel tegenover dat we de kern moeten aanpakken, en op moeten houden met doekjes wikkelen om de wond.

Lees “Armoede en hulp?” verder

“Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?”

“Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?”

Het gaat om de inwoners, maar blijkbaar vooral tijdens de verkiezingperiode. We kunnen er een pracht lied voor zingen, een goed gedicht over schrijven, of een vlog over maken, maar dat doen we niet.

We vinden het een serieuze kwestie, en willen deze ook serieus benaderen. Om dat te kunnen doen is de bovenstaande vraag één hele belangrijke vraag.

Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of staat de Enschedeër in dienst van het systeem?

Word er geluisterd naar de inwoners, en worden ze betrokken bij zaken? Is er voldoende informatie beschikbaar, en hoe word deze beschikbaar gesteld? Is er duidelijkheid, en openheid, of zijn de inwoners niet meer aan zet?

Geef inwoners hun positie terug. We willen serieus aan het werk, op basis van echt mensenwerk, en niet alleen nu, maar voor de gehele periode. Uiteindelijk zou de zin veranderen. Voor ons in ieder geval;

Gemeente Enschede staat in dienst van de Enschedeër!

We hoeven het systeem niet te breken, of te veranderen, we moeten wel zorgen dat het systeem werkt, zoals het altijd moest werken, voor de inwoner en met de inwoner.

Jessica Swevels, kandidaat lijst 14 no 2