Actualisatie tussentijdse rapportage 2020 (Corona)

Actualisatie tussentijdse rapportage 2020

De voorlopige prognose voor 2020 gaat uit van een saldo van +9,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2020. Bij de coronanota was dat nog -5,1 miljoen euro. Het is belangrijk te beseffen dat in de begroting 2020 het middelenkader sluitend is gemaakt door een onttrekking uit de algemene reserve van 14,1 miljoen euro. Ondanks de prognose van +9,6 miljoen euro moet naar verwachting eind 2020 dus nog steeds 4,5 miljoen euro uit de algemene reserve onttrokken worden. Ten aanzien van dit resultaat is wel enige terughoudendheid geboden. Zo is er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een tweede golf corona en zijn er een groot aantal risico’s die het resultaat flink kunnen wijzigen.

De prognose voor 2020 is opgenomen in het rapport “actualisatie tussenrapportage 2020”. Dit rapport is een onderdeel van de Planning & Control cyclus en geeft een financieel en beleidsmatig inzicht in de voortgang over 2020. Per programma is een analyse van de grootste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzicht van de begroting 2020 gemaakt.


Quickscan Gemeentebegroting

Het college heeft de Gemeentebegroting 2021-2024 op 7 oktober j.l. aan de raad aangeboden. Voor de behandeling in de raad wordt in opdracht van de rekenkamer- en rekeningencommissie een Quickscan van de begroting gemaakt door een externe deskundige, de heer Dr.J.A.M de Kruijf. Het college heeft kennisgenomen van deze Quickscan en een aantal verduidelijkende opmerkingen geplaatst en deze in een brief met de raad gedeeld.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.