Gemeenterekening 2019

Gemeenterekening 2019

De gemeente Enschede sluit 2019 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2019 nog een voordelig resultaat van 2,0 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk uitgekomen op een voordelig resultaat van 9,3 miljoen euro. Het positieve saldo over 2019 is vooral het gevolg van meevallers op beschermd wonen, arbeidsmarktparticipatie, sociale werkvoorziening, onderwijs, WMO en Jeugdhulp, in veel gevallen als gevolg van een bijstelling van het rijksbudget. Deze meevallers betekenen overigens niet dat we voor wat betreft de (nieuwe) taken van Jeugd, WMO en Participatie uitkomen met de rijksmiddelen. Zoals in de gemeentebegroting 2020 is opgenomen, leggen we als gemeente ‘bij’, terwijl de politieke ambitie is om op termijn uit te komen met de rijksmiddelen. Daarnaast is er een voordeel gerealiseerd bij het regionaal bedrijventerrein en op Rente en treasury. Hiertegenover zijn ook nadelen te constateren, zoals op de algemene uitkering, het bijstandsbudget en op het terrein van Sport en gezondheid.

Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,6 per eind 2019. Wanneer geen rekening wordt gehouden met stille reserves komt deze ratio uit op 1,3. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Aan de raad wordt voorgesteld om het rekeningresultaat voorlopig voor het overgrote deel aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken of als buffer te gebruiken om de eerste nadelige financiële effecten van de coronacrisis mee op te vangen..

Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. Zo wordt de verdeling van middelen uit het gemeentefonds vanaf 2022 aangepast. Ook zullen de gevolgen van het corona virus effecten hebben voor onze financiële positie. Deze toekomstige effecten zijn nu nog niet in te schatten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het effecten kan hebben voor bijvoorbeeld de bijstandsuitgaven, de grondexploitatie-projecten of exploitaties van verbonden partijen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.