Tussenrapportage begroting 2018

In de Financiële Foto en per  brief van 20 febr. jl. bent u geïnformeerd over de financiële tussenstand in het lopende begrotingsjaar 2018 en over het voorlopig jaarrekening resultaat 2017. Normaal gesproken doet het College in de Zomernota (of eerder indien nodig) een voorstel voor bijsturingsmaatregelen om een tekort terug te dringen. Momenteel heeft het College een demissionaire status, wat de mogelijkheden voor het nemen
bijsturingsmaatregelen met politieke consequenties beperkt. Veel bijsturingsmaatregelen kennen uiteraard dergelijke consequenties.
Vanwege de urgentie van de opgave schets het College aan uw Raad drie mogelijke manieren om met deze situatie om te gaan, ook omdat daar vragen over leven.

Optie 1: opdracht verlenen
Uw raad kan de opdracht geven aan het college om een pakket bijsturingsmaatregelen op te stellen en daarin ook maatregelen met politieke consequenties mee te nemen. Deze bijsturingsmaatregelen kunnen dan meegenomen worden in de Tussenrapportage 2018,
waarvan de planning is om deze op 21 juni aan uw Raad te zenden. In uw opdracht kunt u ook varianten overwegen, zoals direct een uitgavenstop/vacaturestop afkondigen.

Optie 2: regie nemen
Een alternatief proces is dat uw Raad het voortouw neemt om een pakket
bijsturingsmaatregelen op te stellen en daarbij de ambtelijke ondersteuning benut.

Optie 3: accepteren
U kunt het oplopende verlies ook accepteren, deze komt dan ten laste van de algemene reserve.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.