Afval is van ons allemaal (2012)

De concept afvalbeleidsvisie, daar gaat het over vanavond. Nadat we in een randprogramma (zie ppt ) op 07 maart 2011 werden geïnformeerd over de voorstellen c.q. ideeën die er leefden is er het nodige werk verzet. De wethouder de heer van Agteren sprak in de Nieuwsbrief van zijn partij d.d. 04 maart van het opzoeken van de randen van zijn voorstel zodat er een goede discussie ontstaat.

containersDie discussies hebben plaatsgevonden alleen niet met een mooi resultaat als uitslag. Ondanks alle medewerking van de ambtenaren en snelle beantwoording van de ‘technische’ vragen. Lijdt men toch wel een beetje aan tunnelvisie.

Wat we gemeenschappelijk hebben is dat wij (de Raad) het Doel en het Beleid vaststellen. En dat doel is zoals we het ook afgesproken hebben in de Toekomstvisie 2020 en het coalitieakkoord.
Lees “Afval is van ons allemaal (2012)” verder