Subsidie op sport

De gemeente kent een subsidie voor sportverenigingen, gericht op de waardering van maatschappelijk actief zijn.
Eén van de actiepunten uit de sportnota “sportief werken aan je gezondheid” is het vereenvoudigen van de subsidieprocedure. Dit om de druk op vrijwilligers bij sportverenigingen te verminderen. Een klankbordgroep bestaande uit leden van verschillende sportverenigingen denkt mee in aanpassingen om de subsidieprocedure te verbeteren. Hiervoor is aanpassing van de subsidieverordening Sport nodig zoals b.v. het punt dat verenigingen die subsidie ontvangen beneden de € 10.000,- geen verantwoording meer in te dienen. Wel zijn de verenigingen verplicht de maatschappelijke activiteiten uit te voeren en wordt van de verenigingen verwacht dat zij deze activiteiten actief naar buiten brengen bijv. via social media of nieuwsbrieven.
Daarnaast is de versnippering verminderen een belangrijk punt uit de sportnota. Door het instellen van een fusiesubsidie worden verenigingen ondersteund in het aangaan van een intensief en in het begin kostbaar traject. Op lange termijn hebben fusies vele voordelen voor de verenigingen en zorgt het voor efficiënter gebruik van de sportaccommodaties. Op moment dat er beperkte ruimte ontstaat in de beschikbare middelen voor sportsubsidies, willen we deze in kunnen zetten voor de ambities in de sport.

informatie over SPORTAAL

Oprichting Sportbedrijf en bestaande financiële knelpunten sport

Vanuit de visie op sport en de veranderende rol van de gemeente is er behoefte aan een andere aanpak en stroomlijning van activiteiten rondom sport in de stad. Daar is een centraal punt voor nodig waar alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede bij elkaar komen. Een punt dat laagdrempelig, herkenbaar en vindbaar is dat de taal van de sport spreekt. Om dit vorm te geven heeft het college besloten om een Sportbedrijf op te richten waarin de gemeentelijke activiteiten op het gebied van sportaccommodaties en sportactivering worden samengevoegd met de NV Enschedese Zwembaden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de omvorming van de NV Enschedese Zwembaden tot het Sportbedrijf Enschede BV. Het college geeft het Sportbedrijf de opdracht om uitvoering te geven aan het inmiddels vastgestelde sportbeleid. Volgens het principe ‘mens volgt werk’ gaan de gemeentelijke medewerkers (in eerste instantie gedetacheerd) en de medewerkers van de NV Enschedese Zwembaden over naar de nieuwe organisatie. Nadat de raad heeft ingestemd is er sprake van een definitief besluit; dit moet vervolgens ook worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Daarna kan Sportbedrijf Enschede BV definitief worden opgericht en van start gaan.

Lees verder op agendaformulier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.